Voetreflextherapie In Goede Handen

Om de behandelingen soepel te laten verlopen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de huisregels van praktijk “In Goede Handen”. Ik ga er vanuit dat u na het maken van een afspraak hiermee bekend bent en akkoord gaat.

 • Mocht u niet op de gemaakte afspraaktijd kunnen komen, dan verzoek ik u om uiterlijk 24 uur van tevoren dit door te geven. De gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht.
 • Praktijk “In Goede Handen” is niet verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging  van persoonlijke eigendommen.
 • Het is niet toegestaan om te roken.
 • Voor de (therapeutische) werking van de massage en om met aandacht te kunnen masseren vraag ik u om mobiele telefoons tijdens de behandeling uit te zetten.
 • Hygiëne vind ik erg belangrijk. Van cliënten vraag ik dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Bij het maken van een eerste afspraak zal ik uw adresgegevens noteren met de reden van uw komst.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling zullen er vragen gesteld worden over uw persoonlijke omstandigheden, medisch verleden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of het bestaan van een contra-indicatie zult u doorverwezen worden naar derden.
 • Praktijk “In Goede Handen” is niet aansprakelijk voor evt. letstel/ beschadiging ten gevolge van het verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke of psychische aandoeningen, medicijngebruik, blessures of zwangerschap.
 • Persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Natuurlijk wil ik dat u tevreden bent over de zorg die ik u verleen. Ik nodig u uit om bij eventuele onvrede of klachten dit bespreekbaar te maken, wanneer de behandeling of de gegeven zorg niet aan uw verwachtingen voldoet. Komen we er samen niet uit, dan wil ik u erop wijzen dat ik op grond van de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) via de beroepsvereniging VNRT aangesloten ben bij de geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u dit vinden op de website van de VNRT.
 • Betalingen dienen contant betaald te worden na de behandeling of  binnen 2 weken overgemaakt te worden op mijn bankrekeningnummer vermeld op de toegezonden factuur.